243. OS-feber!

Under hela OS har jag nästan varje dag skickat ut ett nyhetsbrev med lite summering av dagen ...

242. SMET #2

This month's SMET posters are still following the theme of the last ones but they also connects to this month's music theme - drums! Therefore I chose ping pong not only because it feels like drumming when playing, but also because there are a lot of songs sampling ...

241. i like södergren!

Today I watched the 2x15 km Pursuit on TV together with my ...

240. sportaffärfördomar

Jag har upptäkt att jag har högre förtroende för personal i sport/friluftsaffärer med dialekt än de som pratar ren stockholmska. Under en promenad på Kungsgatan förra veckan då jag besökte fem olika sportaffärer för att ta reda på lite mer om långfärdsskridskor var de som hade dialekt mycket mer kunniga! Detta är lite skumt speciellt när det kommer till ...

239. smet projections

To relate to the overall theme of our clubnight SMET, I thought it would be nice ...