243. OS-feber!

Under hela OS har jag nästan varje dag skickat ut ett nyhetsbrev med lite summering av dagen ...

241. i like södergren!

Today I watched the 2x15 km Pursuit on TV together with my ...