243. OS-feber!

Under hela OS har jag nästan varje dag skickat ut ett nyhetsbrev med lite summering av dagen ...