×

Om / About

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • Gränsen mellan
  Norge och Sverige

  16 augusti 2023
  Ett gammalt gränsröse uppe vid Skalmodal utmed Lapplandsleden där vi har en stor dalgång på Svenska sidan som rinner ut i Norge.

  Några av er kanske inte vet varför gränsen mellan Norge och Sverige går där den går? Jo, det är så att gränsen följer den så kallade vattendelaren över vår bergskedja Skanderna mellan Östersjön och Atlanten. Say what? Jo, skulle du hälla ut en hink vatten och följa dess väg ut i havet skulle du befinna dig i Sverige om hinkens innehåll rinner ut i Östersjön och om det rinner ut i Atlanten är du i Norge.

  Detta stämmer ganska bra med verkligheten men man har såklart gjort förenklingar för att gränsen inte ska bli allt för krånglig, för du har ju sett gränserna i Afrika: man älskar att dra gränser med linjaler!

  Första gången jag kom i kontakt med begreppet vattendelare var när jag för första gången vandrade i Sarek och passerade Vattendelarglaciären i Guohpervágge. Den glaciären rann ut åt två håll i Guohpervágge, både åt väster mot Padjelanta och öster ner i Rapadalen. Utsnittet ovan kommer från kartan Sareks Nationalpark.

  Orange gräns om vattendelaren fått bestämma helt och hållet. En av få ställen i Sverige där älven rinner väster ut. I detta fall Vapstälvens upptagningsområde. Notera att jag uteslutit vägar i kartan.

  När jag var uppe och vandrade den då nya Lapplandsleden, sommaren 2021, passerade jag en dal där Vapstälven (Vaapstejeanoe på sydsamiska) rinner fram. Det som är lite speciellt med den dalen och älven är att älven rinner ut i Atlanten och inte i Östersjön, något som är väldigt ovanligt.

  Där och då började jag fundera på hur väl vår gräns mot Norge stämmer överens med den ”exakta” vattendelaren. Under lång tid gick jag och tänkte på att jag borde kolla upp saken, alternativt försöka göra en analys själv men ni vet hur det är, annat kom i vägen. Tills igår.

  Uttråkad, sjuk och hemma från jobbet skred jag till verket efter att ha googlat hur fasiken man gör. Jag började med att ladda ner höjddata för båda länderna i upplösning på 50 meter. Dvs att varje pixel är 50×50 meter. Därefter slog jag ihop dessa två dataset och körde lite olika analyser i QGIS för att till slut få ut så kallade Drainage Basins (Dräneringsbassänger) som delar upp Sverige och Norge i polygoner där varje polygon är en bassäng där allt vatten i respektive område rinner ut på ett och samma ställe. På så sätt kunde jag markera alla dessa polygoner där vattnet rinner ut i Östersjön och ganska enkelt se var den ”riktiga” gränsen mellan våra länder borde gått om lantmätarna på 1700-talet, då gränsen drogs, hade varit lite mer autistiskt lagda.

  Heldragna oranga gränslinjen är mitt förslag på gräns utifrån vattendelare men den skulle lika gärna kunna utmed nästa vattendelare som går ut vid Grebbestad. Notera att alla vägar är uteslutna ur kartan.

  Vid gränsen utmed svenska västkusten är det ju inte lika lätt att bestämma vilka bassänger som bör tillhöra Sverige respektive Norge eftersom allt vatten rinner ut åt väster. Jag valde helt enkelt den bassänggräns vars gräns låg närmast den nuvarande gränsen där den når havet. Nästa anhalt söderut hade varit att dra gränsen vid Grebbestad.

  Jag upptäckte också att QGIS och SAGA hade gjort några fel i sin analys. Bland annat hade den delat upp halva Femunden i Norge så att hälften av sjön rann ut i norr och hälften i söder. Det stämmer inte med verkligheten, däremot är det väldigt liten skillnad i topografin som får sjön att rinna ut åt söder. Så jag ritade om vattendelarlinjen manuellt utifrån vad jag tror är rätt.

  Det var inte bara vid Femunden det var knas. Uppe i Skalmodal hade sjön Arevattnet kapats mitt i tu. Eftersom jag vandrat utmed stranden väster om sjön vet jag att den endast rinner ut i öster (se bildbevis ovan)!

  Långt uppe i norr trodde jag det var samma visa med sjön Rostojávri. Enligt analysen skulle även den sjön rinna åt två håll. När jag zoomade in på sjön såg det konstigt nog ut som att den hade två utlopp. En snabb googling senare gav analysverktyget rätt! Det visar sig att sjön utgör en så kallad bifurkation! Mäktigt!

  Slutligen, här har ni gränsen mellan Sverige och Norge om vi varit än mer strikta med att följa vattendelaren. Grå linje är nuvarande gräns och orangeröd visar vattendelaren mellan våra länder. Som ni ser följer vattendelar-gränsen den nuvarande riktigt bra vilket också kanske ger oss en lite större förståelse varför vår gräns går där den går.

  Det hade varit roligt att skriva till regeringen och be dom utreda en striktare vattendelar-gränsdragning! I det stora hela skulle vi gå plus gentemot norrmännen men å andra sidan kanske de skulle kräva mer land från vår västkust i gengäld? Områdena kring Femunden och Trysil blir svenskt, Skalmodalen blir norskt. Annars händer inte så mycket vid en omdragning av gränsen.

  Slutligen, alla kartor är omarbetningar av kartor som min kollega Henrik gjort för vår gemensamma arbetsgivare Calazo. Tack Henke! Det som skiljer de från originalen är att jag bytt typsnitt för att bättre känna kopplingen till denna sidan samt att jag gett Norden en ny terrängskuggning med hjälp av QGIS och Eduard. Kartornas originalutseende går att beskåda här.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *